เป้าประสงค์

เป้าประสงค์  (Objective)

  1. โรงเรียนเป็นสังคมที่อุดมด้วยปัญญาและความสามัคคี
  2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตามที่สังคมคาดหวัง
  3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
  4. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
  5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

ลงชื่อเข้าระบบ

Who's Online

มี 79 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2017 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 2 ม.7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 โทร 075-619068 แฟกซ์ 075-619066 พัฒนาโดย ครูศรัณย์พงษ์ เกื้อบุตร